Ålöns Samfällighetsförening.

Välkommen!


Här finns information om Ålön, Ålöns Samfällighetsförening och 
tillhörande arbetsgruppers förvaltning av Föreningens anläggningar
på Ålön samt vägen på Ljusterö mellan Väsby Gård och Täcknan. 

Stadgar definierar verksamheten för Föreningen, som drivs av
en styrelse vald på Samfällighetsföreningens årsstämma.

Här till vänster hittar du det du är intresserad av!

(OBS! Alla bilder är klickbara - markera i bilden och klicka så får du upp
till 2 ggr förstoring!)
Höstens arbetslördag!


Representanter från 24 fastigheter fanns på plats och gjorde ett gediget dagsverke för Ålön!

Tack!


Medlemsinformation om GDPR.

Den nya EU-gemensamma förordningen för hantering av personuppgifter, GDPR, gäller från den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen, PUL. GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personupp-gifter. 


Styrelsen för Ålöns Samfällighetsförening är personuppgiftsansvarig och hanterar dessa personuppgifter: 


Fastighet, medlems/medlemmars namn, adress, e-postadress, mobil- och telefon-nummer samt debiteringslängd (fastighetens andel i de olika gemensamhets-anläggningarna). 


Dessa uppgifter behövs för debitering, kontakt vid akuta behov samt information från 

styrelsen till medlemmarna. 


Fastighet samt årtal för ansvar vid midsommarfirandet på Ålön. 


Föreningen har tecknat avtal med Skärgårdskontoret Ljusterö AB för debitering av medlemsavgifter. 


Biträdesavtal har tecknats för hanteringen av personuppgifter. Du kan läsa mer på 

Skärgårdskontorets hemsida Skärgårdskontoret GDPR. Hjärtstartare!

Föreningen har en hjärtstartare i lilla (gamla) pumphuset. Ett skyddsskåp ska monteras på väggens utsida, vid anslagstavlan, så att hjärtstartaren lätt kan nås. För närvarande ligger hjärtstartaren inne i huset. Nyckel till låset hänger vid husknuten till norra väggen.

Ċ
Ålön Samfällighetsförening,
20 apr. 2015 06:39