Ålöns Samfällighetsförening.

Välkommen! 


Här finns information om Ålön, Ålöns Samfällighetsförening och 
tillhörande arbetsgruppers förvaltning av Föreningens anläggningar
på Ålön samt vägen på Ljusterö mellan Väsby Gård och Täcknan. 

Stadgar definierar verksamheten för Föreningen, som drivs av
en styrelse vald på Samfällighetsföreningens årsstämma.

Här till vänster hittar du det du är intresserad av!

(OBS! Alla bilder är klickbara - markera i bilden och klicka så får du upp
till 2 ggr förstoring!)
Arbetslördagen - succé igen! 

Tack för ett gott arbete! Och tack till korvbespisningspersonalen!

Nu får vi ge oss till tåls till oktober månads höstarbete!


Sänk hastigheten på Täcknanvägen!


Under de senaste åren har ökad hastighet och ett mera aggressivt körsätt på Täcknanvägen resulterat i att vägen, i vissa delar, blivit som en ”tvättbräda” och som i sin tur gör att alla kör längre och längre ut mot kanterna för att slippa åka på tvättbrädan.

Effekten av detta har blivit att, framförallt i kurvorna, vägen har tryckts ut i dikena som på vissa ställen har försvunnit helt. Vi ser nu hur kostnaderna för kantskärning av diken och övrigt underhåll för Täcknanvägen ökar från år till år, en kostnad som drabbar alla.

För att försöka råda bot på kostnadsökningarna kommer vi under våren att sätta ut kantmarkeringsstolpar för att förhindra att vägen trycks ut i dikena.

Budskapet till alla som kör på vägen: Snigelfart, dra inte på i kurvorna! Kör omdömesfullt på Täcknanvägen!


Vår på riktigt?


Ett säkert vårtecken är att tidtabellen för grovsopsfärjan nu är utlagd på Roslagsvattens hemsida!

Torsdag 13 juni 9:30 - 10:30 och lördag 17 augusti 9:30 - 10:15 lägger båten till vid Källarudden.

Det innebär också, att Ordinarie Årsstämma för verksamhetsåret 2018-19 äger rum 17 augusti 13:00 i Brygghuset. Plutta för i almanackan!Medlemsinformation om GDPR.

 

Den nya EU-gemensamma förordningen för hantering av personuppgifter, GDPR, gäller från den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen, PUL. GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personupp-gifter. 


Styrelsen för Ålöns Samfällighetsförening är personuppgiftsansvarig och hanterar dessa personuppgifter: 


Fastighet, medlems/medlemmars namn, adress, e-postadress, mobil- och telefon-nummer samt debiteringslängd (fastighetens andel i de olika gemensamhets-anläggningarna). 


Dessa uppgifter behövs för debitering, kontakt vid akuta behov samt information från 

styrelsen till medlemmarna. 


Fastighet samt årtal för ansvar vid midsommarfirandet på Ålön. 


Föreningen har tecknat avtal med Skärgårdskontoret Ljusterö AB för debitering av medlemsavgifter. 


Biträdesavtal har tecknats för hanteringen av personuppgifter. Du kan läsa mer på 

Skärgårdskontorets hemsida Skärgårdskontoret GDPR. Hjärtstartare!

Föreningen har en hjärtstartare i lilla (gamla) pumphuset. Ett skyddsskåp ska monteras på väggens utsida, vid anslagstavlan, så att hjärtstartaren lätt kan nås. För närvarande ligger hjärtstartaren inne i huset. Nyckel till låset hänger vid husknuten till norra väggen.

Ċ
Ålön Samfällighetsförening,
20 apr. 2015 06:39