Ålöns Samfällighetsförening.

Välkommen!


Här finns information om Ålön, Ålöns Samfällighetsförening och 
tillhörande arbetsgruppers förvaltning av Föreningens anläggningar
på Ålön samt vägen på Ljusterö mellan Väsby Gård och Täcknan. 

Stadgar definierar verksamheten för Föreningen, som drivs av
en Styrelse vald på Samfällighetsföreningens årsstämma.

Här till vänster hittar du det du är intresserad av!

(OBS! Alla bilder är klickbara - markera i bilden och klicka så får du upp
till 2 ggr förstoring!)
Vårt vatten!

Nu har vi brunnsvatten, med största sannolikhet in i mitten av maj, p g a problem med avsaltnings-anläggningen.

Inga stora uttag över KrHf-helgen och de kommande veckorna! Då är risken stor att vattnet tar slut!


Vi måste vara rädda om vårt vatten. Vi arbetar hela tiden för att vi ska ha en trygg färskvattenförsörjning. Systemet kontrolleras löpande av Föreningens Vattengrupp.

Vi kan inte använda vårt tillverkade vatten till badbassänger eller bevattning. Om vi vill fylla badtunnor ska vi ta upp vatten från sjön. Ska vi vattna gräsmattor och växthus samlar vi regnvatten.

Det vatten vi själva framställer används i våra hus för hygien, matlagning och mycket försiktig vattning.

Avloppsanläggningarna slamtöms regelbundet av Roslagsvatten, står under Kommunens tillsyn och kontrolleras löpande av Föreningens Vattengrupp.


Uppdatering avlopp!

Avloppet är åtgärdat och kan användas som vanligt igen. Ni som har egna 3-kammarbrunnar, håll gärna lite extra koll nu i början, så eliminerar vi eventuella problem.


Brasan!

Tyvärr har det gått lång tid utan att vi kunnat elda. I helgen (8 maj) var planerat, men det är för torrt och brasan för stor. Efter KrHf väntas mycket regn - kanske finns en öppning då!

Vi vill inte att det läggs på mer ris förrän vi lyckats elda upp det som redan ligger. Tack!Midsommar!

Folkhälsomyndigheten har aviserat nya förhållningsorder under maj månad och vi avvaktar dessa innan beslut om hur vi gör med midsommarfirandet.


Var rädd om vår väg!


Vägen mellan Väsby Gård och Täcknan är en livlina för Ålön, omistbar och mycket känslig för ovarsam körning. Och det blir mycket dyrt när vägen far illa!

Styrelsen vädjar till alla att för egen del och - kanske framför allt - när det gäller anlitade entrepenörer, säga till att vi inte vill ha slitande körning på vägen. Sätt gränsen till 10 km/t! Om bilarna kör i 80 så vinner de inte en minut ens!


Brandskydd!


Styrelsen har sedan den torra sommaren 2018, då landet drabbades av svåra skogsbränder, arbetat med brandskyddet på Ålön.

Vi har varit i kontakt med Räddningstjänsten på Ljusterö och fått goda råd för att förbättra vår beredskap.

Vi tittar också på möjligheterna att stationera mobil pumputrustning på ön.

Till hemsidan lägger vi nu en PDF-fil "Brandskydd Ålön", som finns klickbar längst ned på denna "förstasida". Det är angeläget att alla tar del av innehållet!


Hjärtstartare!

Föreningen har en hjärtstartare i lilla (gamla) pumphuset. Ett skyddsskåp finns på väggens utsida, vid anslagstavlan, så att hjärtstartaren lätt kan nås. För närvarande ligger hjärtstartaren inne i huset. Nyckel till låset hänger vid husknuten till norra väggen.


Ċ
Björn Claéson,
21 apr. 2021 01:06
Ċ
Ålön Samfällighetsförening,
20 apr. 2015 06:39