Ålöns Samfällighetsförening.

Välkommen!


Här finns information om Ålön, Ålöns Samfällighetsförening och 
tillhörande arbetsgruppers förvaltning av Föreningens anläggningar
på Ålön samt vägen på Ljusterö mellan Väsby Gård och Täcknan. 

Stadgar definierar verksamheten för Föreningen, som drivs av
en Styrelse vald på Samfällighetsföreningens årsstämma.

Här till vänster hittar du det du är intresserad av!

(OBS! Alla bilder är klickbara - markera i bilden och klicka så får du upp
till 2 ggr förstoring!)
Vattnet kan snart ta slut!

Det gick åt alldeles för mycket mycket vatten igår på Nationaldagen - nästan 1800 liter på 2 timmar! 

Vittnet i kranarna ska enbart användas till mat och hygien. Vi vattnar inte gräsmattor, växthus eller trädgård och vi tvättar inte av altaner med färskvatten!

Vi har informerat om detta i flera år nu och har svårt att förstå hur och var det fortfarande uppstår skadlig överförbrukning.

Om vi alla hjälps åt, påminner grannar etc så slipper vi volontärer arbeta med vattnet en hel dag som igår. 

Midsommar!


Förra året tvingades vi pausa vårt traditionella Midsommarfirande beroende på coronarestriktionerna.

Nu är sammankomster utomhus med 500 anvisade sittplatser och 100 stående tillåtna. Fortfarande gäller försiktighet beträffande avstånd.

Vi prövar nu att arrangera Midsommarfirande på ett säkert sätt.

Vi majar och reser stången 10:00 på Midsommarafton. Alla barn är välkomna att plocka blommor och vi organiserar oss i små grupper för att få allt på plats. En handfull starka reser stången.

15:00 sätter vi oss familjevis med avstånd på våra filtar på Midsommarängen. Musik finns på plats och när det är dags ställer vi upp stora ringar med avstånd, sjunger och hoppar groda på stället.

Dragkampen och övriga lekar får vila till nästa sommar.

Fiskdamm med godis till de yngsta kommer att finnas.

Välkomna!


Vårt vatten!


Vi har åtgärdat de största problemen och kör nu avsaltningen på sparlåga.

Fortsatt varsamhet med vattnet!

Inga stora uttag de kommande veckorna! Då är risken stor att vattnet tar slut!


Vi måste vara rädda om vårt vatten. Vi arbetar hela tiden för att vi ska ha en trygg färskvattenförsörjning. Systemet kontrolleras löpande av Föreningens Vattengrupp.

Vi kan inte använda vårt tillverkade vatten till badbassänger eller bevattning. Om vi vill fylla badtunnor ska vi ta upp vatten från sjön. Ska vi vattna gräsmattor och växthus samlar vi regnvatten.

Det vatten vi själva framställer används i våra hus för hygien, matlagning och mycket försiktig vattning.

Avloppsanläggningarna slamtöms regelbundet av Roslagsvatten, står under Kommunens tillsyn och kontrolleras löpande av Föreningens Vattengrupp.


Brasan!

Det har gått lång tid utan att vi kunnat elda. I början av maj var det planerat, men det har varit för torrt och brasan för stor.

Lägg inte på mer ris förrän vi lyckats elda upp det som redan ligger!Var rädd om vår väg!Vägen mellan Väsby Gård och Täcknan är en livlina för Ålön, omistbar och mycket känslig för ovarsam körning. Och det blir mycket dyrt när vägen far illa!

Styrelsen vädjar till alla att för egen del och - kanske framför allt - när det gäller anlitade entrepenörer, säga till att vi inte vill ha slitande körning på vägen. Sätt gränsen till 10 km/t! Om bilarna kör i 80 så vinner de inte en minut ens!


Brandskydd!


Styrelsen har sedan den torra sommaren 2018, då landet drabbades av svåra skogsbränder, arbetat med brandskyddet på Ålön.

Vi har varit i kontakt med Räddningstjänsten på Ljusterö och fått goda råd för att förbättra vår beredskap.

Vi tittar också på möjligheterna att stationera mobil pumputrustning på ön.

Till hemsidan lägger vi nu en PDF-fil "Brandskydd Ålön", som finns klickbar längst ned på denna "förstasida". Det är angeläget att alla tar del av innehållet!


Hjärtstartare!

Föreningen har en hjärtstartare i lilla (gamla) pumphuset. Ett skyddsskåp finns på väggens utsida, vid anslagstavlan, så att hjärtstartaren lätt kan nås. För närvarande ligger hjärtstartaren inne i huset. Nyckel till låset hänger vid husknuten till norra väggen.


Ċ
Björn Claéson,
21 apr. 2021 01:06
Ċ
Ålön Samfällighetsförening,
20 apr. 2015 06:39