Ålöns Samfällighetsförening.

Välkommen!


Här finns information om Ålön, Ålöns Samfällighetsförening och 
tillhörande arbetsgruppers förvaltning av Föreningens anläggningar
på Ålön samt vägen på Ljusterö mellan Väsby Gård och Täcknan. 

Stadgar definierar verksamheten för Föreningen, som drivs av
en styrelse vald på Samfällighetsföreningens årsstämma.

Här till vänster hittar du det du är intresserad av!

(OBS! Alla bilder är klickbara - markera i bilden och klicka så får du upp
till 2 ggr förstoring!)
Vårt vatten!

Under kvällen och natten 8 - 9 augusti gick det åt motsvarande 75 fulla badkar med vatten, vilket tömde hela systemet. En eller flera fastigheter har använt onormalt mycket vatten. Felsökning och iordningställning har gjorts.


Arbetet har krävt mer än 14 mantimmar att få systemet i ordning. Det är mycket viktigt att vid onormal användning, läckage, kranar som stått på etc att rapportera detta direkt!

 

Nu har vi mycket lite vatten i våra tankar. Vi måste vara mycket försiktiga med användning av vatten så att vi slipper stänga av vattnet för att fylla tankarna.Arbetslördag och Föreningsstämma!


Lördag den 15 augusti tar vi ett nytt tag med den från maj senarelagda arbetslördagen.
Samling på Midsommarängen 11:00 och samma klockslag för "väggruppen" på Täcknan.

Vi påminner om att grovsopbåten samma dag kommer till Källarudden 9:30.

Vid Styrelsemöte i februari planerades för dessa jobb:

    Slybekämpning. Det behövs omfattande klippning/röjning längs vägar och stigar. Minst 50 cm
      utanför grusningen måste röjas. Många trimmers välkomna!

    Vi skaffar material för renovering av skylten och oljning av trafikbryggan.
 
    Pumphusen behöver ses över.

    Väsbyvägen ses över.

Väl mött!
Söndag 16 augusti hålls ordinarie Årsstämma i Föreningen. Kallelsehandlingar har skickats.


Hjärtstartare!

Föreningen har en hjärtstartare i lilla (gamla) pumphuset. Ett skyddsskåp finns på väggens utsida, vid anslagstavlan, så att hjärtstartaren lätt kan nås. För närvarande ligger hjärtstartaren inne i huset. Nyckel till låset hänger vid husknuten till norra väggen.


Ċ
Ålön Samfällighetsförening,
20 apr. 2015 06:39