Nyheter

Information om Täcknanvägen

Täcknanvägen, vägen från Golfbanan till Täcknan på Ljusterö-sidan, är en gemensamhetsanläggning som Ålöns samfällighetsförening äger och förvaltar och där samtliga fastigheter är medlemmar. 
Vi behöver sköta vägen och säkra att den är i bra skick för att undvika för höga underhållskostnader och inte riskera att bli av med statsbidraget vi får årligen.  
När vi kör för fort och vårdslöst förstörs vägen snabbt och vi behöver ta in högre avgifter för underhåll, exempelvis skrapning och grusning. 
Styrelsen vill därför påminna om att köra försiktigt på vägen. Håll låg hastighet, kör försiktigt i kurvor och vid möten samt påminn era gäster, hantverkare mm om varsam körning.