Om föreningen

När man äger en fastighet på Ålön blir man automatiskt medlem i Ålöns samfällighetsförening som omfattar 58 fastigheter på Ålön samt 12 fastigheter på Täcknan (Ljusterö).

Föreningen bildades 1988 och äger gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, brygga, väg och grönområden. Du kan läsa mer om våra anläggningar i menyn under Föreningen/Anläggningar. Gemensamhetsanläggningarna underhålls via medlemsavgifter. Avgift till samfällighetsföreningen betalas per bildad fastighet, vare sig den är bebyggd eller inte och i relation till antalet gemensamhetsanläggningar fastigheten är registrerad i.

Varje gemensamhetsanläggning är en egen ekonomisk enhet. Detta innebär att intäkter och kostnader förs på varje anläggning var för sig, eventuella över- eller underskott får inte föras över från en anläggning till en annan. Anläggningarnas ekonomiska ställning redovisas för medlemmarna årligen på årsstämman.

Vi värnar om vår fina Ålön och våra gemensamma anläggningar och följer trivselreglerna gällande användning av vatten och avlopp.