Ålöns Samfällighetsförening

Välkommen!


Här till vänster hittar du det du är intresserad av!

Här finns information om Ålön, Ålöns Samfällighetsförening och tillhörande arbetsgruppers förvaltning av Föreningens anläggningar på Ålön samt vägen på Ljusterö mellan Väsby Gård och Täcknan.

Stadgar definierar verksamheten för Föreningen, som drivs av en Styrelse vald på Samfällighetsföreningens årsstämma.Arbetslördag!

Lördag 9 oktober är det dags!

Vi återkommer med mer preciserade uppgifter. Samling preliminärt 11:00 på Midsommarängen respektive vändplanen på Täcknan för arbeten på vägen.


Var rädd om vår väg!

Brandskydd!

Styrelsen har sedan den torra sommaren 2018, då landet drabbades av svåra skogsbränder, arbetat med brandskyddet på Ålön.

Vi har varit i kontakt med Räddningstjänsten på Ljusterö och fått goda råd för att förbättra vår beredskap.

Vi tittar också på möjligheterna att stationera mobil pumputrustning på ön.

Till hemsidan lägger vi nu en PDF-fil "Brandskydd Ålön", som finns klickbar längst ned på denna "förstasida". Det är angeläget att alla tar del av innehållet!


Hjärtstartare!

Föreningen har en hjärtstartare i lilla (gamla) pumphuset. Ett skyddsskåp finns på väggens utsida, vid anslagstavlan, så att hjärtstartaren lätt kan nås. För närvarande ligger hjärtstartaren inne i huset. Nyckel till låset hänger vid husknuten till norra väggen.