Kalendarium


Vi har några fasta datum för Ålöns aktiviteter, nedan för 2021: 


Aktivitet
 När                    
Kommentarer
Valborg
30 april
Eventuell brasa, spontant firande
Arbetslördag vår 2021
1 maj
Paus till höstens arbetslördag
Midsommarafton
25 juni
Avvaktar FHM. Program 2021: 1:244 (sammankallande), 1:261, 1:264, 1:265 och 1:266
Grovsopor 1
10 juni
9.30 - 10.30
Se Roslagsvattens hemsida
Årsstämma
21 augusti 11.00
Kallelse 3 veckor innan. Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 30 juni
Grovsopor 2
25 september
9.30 - 10.15
Se Roslagsvattens hemsida
Arbetslördag höst 2021 9 oktober
Samling 11.00 på Midsommarängen