Kalendarium


Vi har några fasta datum för Ålöns aktiviteter. Nedan för 2020: 


Aktivitet
 När                    
Kommentarer
Valborg
30 april
Brasan tänds 20.30
Arbetslördag vår 2020
2 maj
Samling 11.00 på Midsommarängen
Midsommarafton
19 juni
Program 2020: 1:244 (sammankallande), 1:261, 1:264, 1:265 och 1:266
Grovsopor 1
xx juni
9.30 - 10.30
Se Roslagsvattens hemsida
Årsstämma
xx augusti 13.00
Kallelse 3 veckor innan. Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 30 juni
Grovsopor 2
xx augusti
9.30 - 10.15
Se Roslagsvattens hemsida
Arbetslördag höst 2020 10 oktober
Samling 11.00 på Midsommarängen