Kalendarium


Vi har några fasta datum för Ålöns aktiviteter. Nedan för 2019: 


Aktivitet
 När                    
Kommentarer
Valborg
30 april
Brasan tänds 20.30
Arbetslördag vår 2019
4 maj
Samling 11.00 på Midsommarängen
Midsommarafton
21 juni
Program: 1:336 sammankallande, 1:342, 1:343, 1:2 och 1:3
Grovsopor 1
13 juni
9.30 - 10.30
Se Roslagsvattens hemsida
Årsstämma
17 augusti 13.00
Kallelse 3 veckor innan. Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 30 juni
Grovsopor 2
17 augusti
9.30 - 10.15
Se Roslagsvattens hemsida
Arbetslördag höst 2019 12 oktober
Samling 11.00 på Midsommarängen