Ålöns Samfällighetsförening.

Välkommen! 


Här finns information om Ålön, Ålöns Samfällighetsförening och 
tillhörande arbetsgruppers förvaltning av Föreningens anläggningar
på Ålön samt vägen på Ljusterö mellan Väsby Gård och Täcknan. 

Stadgar definierar verksamheten för Föreningen, som drivs av
en styrelse vald på Samfällighetsföreningens årsstämma.

Här till vänster hittar du det du är intresserad av!

(OBS! Alla bilder är klickbara - markera i bilden och klicka så får du upp
till 2 ggr förstoring!)
Härligt Midsommarfirande på Ålön!

Ett stort och varmt tack till arrangörerna av årets festligheter runt majstången!

Ungefär 250 firande i alla åldrar deltog i det njutbara vädret!


Sophämtningen på Täcknan (berör ej brygghämtning)!

Roslagsvatten meddelar:

För att kunna effektivisera sophanteringen i ert område har vi bytt ut era markbehållare mot 660-liters sopkärl för restavfallet samt placerat ut bruna kärl för återvinning av matavfall. Detta innebär att den ordinarie sopbilen kan tömma kärlen. Detta ger en stor miljövinst då det inte behöver köra ut en krantömmande bil enkom för de markbehållare ni tidigare haft.
 
Startkit för matavfallssorteringen har placerats vid kärlen. Om de tagit slut kan du kontakta vår kundservice så skickar vi ut ett startkit. Extra påsar finns att kostnadsfritt hämta hos de större livsmedelsbutikerna i kommunen.
 
Matavfallet som samlas in rötas till biogas som bland annat driver SL-bussar i länet och resterna efter rötningen blir till gödsel för lantbruken.
 
Vi ser denna förändring som positiv för miljön samtidigt som den tunga trafiken i området kan minskas.
 

Sommaren är här!

Lördag 17 augusti 9:30 - 10:15 lägger grovavfallsbåten till vid Källarudden nästa gång.

Ordinarie Årsstämma för verksamhetsåret 2018-19 äger rum 17 augusti 13:00 i Brygghuset. Plutta för i almanackan!


Medlemsinformation om GDPR.

Den nya EU-gemensamma förordningen för hantering av personuppgifter, GDPR, gäller från den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen, PUL. GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personupp-gifter. 


Styrelsen för Ålöns Samfällighetsförening är personuppgiftsansvarig och hanterar dessa personuppgifter: 


Fastighet, medlems/medlemmars namn, adress, e-postadress, mobil- och telefon-nummer samt debiteringslängd (fastighetens andel i de olika gemensamhets-anläggningarna). 


Dessa uppgifter behövs för debitering, kontakt vid akuta behov samt information från 

styrelsen till medlemmarna. 


Fastighet samt årtal för ansvar vid midsommarfirandet på Ålön. 


Föreningen har tecknat avtal med Skärgårdskontoret Ljusterö AB för debitering av medlemsavgifter. 


Biträdesavtal har tecknats för hanteringen av personuppgifter. Du kan läsa mer på 

Skärgårdskontorets hemsida Skärgårdskontoret GDPR. Hjärtstartare!

Föreningen har en hjärtstartare i lilla (gamla) pumphuset. Ett skyddsskåp ska monteras på väggens utsida, vid anslagstavlan, så att hjärtstartaren lätt kan nås. För närvarande ligger hjärtstartaren inne i huset. Nyckel till låset hänger vid husknuten till norra väggen.

Ċ
Ålön Samfällighetsförening,
20 apr. 2015 06:39