Anläggningar‎ > ‎

Täcknan Väg

GEMENSAMHETSANLÄGGNING IV: VÄG VÄSBY GÅRD - TÄCKNAN.

Täcknanvägen är sedan januari 2004 enskild väg med statsbidrag. Bidrag beviljas för 5 år och därefter behöver nytt driftsbidrag sökas hos Trafikverket.

Skador som uppkommit, genom till exempel tunga transporter vid tjällossning, skall återställas av den/de som orsakat skadorna.

Föreningen har avtal med Väsbystrands samfällighetsförening om nyttjandet av vägsträckan från Täckna gård (vid skylten ”Här slutar allmän väg”) till 3-vägskorsningen. I detta avtal ingår separat överenskommelse med Ljusterö Golf AB om nyttjande och underhåll av vägsträckan.
 
Trafikregler och mötesplatser:
1.    Använd sunt förnuft
2.    Visa hänsyn
3.    Vid möte i backe har fordon på väg utför företrädesrätt. Fordon på väg uppför backar alltså ned till närmaste mötesplats
4.    Vid möte på raksträcka backar fordon som har kortaste väg till mötesplats
5.    Parkeringsförbud gäller efter hela vägsträckningen!

Drift och underhåll

Alla fastigheter på Ålön, samt fastigheter på Ljusterö som ligger längs väsbyvägens sträckning, är medlemmar i vägsamfälligheten (anläggning IV).  För skötsel av dessa anläggningar kallas varje höst (andra lördagen i oktober) och vår (första lördagen i maj) till gemensam ”arbetslördag”.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser